Poprawki

Nanieśliśmy w Systemie kilka poprawek… a mianowicie: na liście pracowników usunęliśmy błąd dotyczący nieobecności pracownika, poprawiliśmy funkcję czyszczenia filtrów w tabeli listy pracowników, poprawiliśmy odświeżanie listy startowej przy aktualizacji czasu pracy. Daj nam znać, jeśli jeszcze coś wymaga korety lub usprawnienia.

Nowa wersja systemu !

Wraz z Nowym Rokiem dokonaliśmy zmian w Systemie REGISTO, zarówno w serwisie, jak i w aplikacji. Co się zmieniło ? Usprawniliśmy ręczne wprowadzanie czasu pracy, dzięki czemu możesz teraz zaznaczać godzinę wejścia i wyjścia pracownika, a liczbę wypracowanych godzin System wyliczy samodzielnie.Lista nieobecności została uzupełniona o dodatkowe ich rodzaje oraz skróty literowe, a także każdej…