Zmian ciąg dalszy… wsłuchujemy się w Wasze głosy i dostosowujemy się do Waszych potrzeb.

Bieżącą aktualizacją wprowadziliśmy do Systemu „Dzienną normę godzinową”, a wraz z nią dodaliśmy do Raportu godzin informację o wypracowanych w miesiącu godzinach podstawowych oraz nadgodzinach.

Dzienna norma godzinowa znajduje się w menu bocznym “Konfiguracja/Ustawienia czasu pracy” w bloku “Godziny pracy”.
Ustawienie jej pozwala na wyliczenie norm miesięcznych wykorzystywanych następnie w Raporcie godzin.

Uzupełniliśmy również System o mechanizm dni wolnych i świątecznych.
W widoku tygodniowym dni te oraz weekendy, dla odróżnienia od „zwykłych” dni, oznaczone zostały innym kolorem:

Wyżej opisane działania dały możliwość pokazania na Raporcie godzin nie tylko łącznego czasu pracy pracowników, ale również rozdzielenia go na godziny podstawowe oraz nadgodziny:

Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami w Systemie oraz podzielenia się swoimi uwagami, a także sugestiami czy nowymi pomysłami.