Poprawki

Nanieśliśmy w Systemie kilka poprawek… a mianowicie: na liście pracowników usunęliśmy błąd dotyczący nieobecności pracownika, poprawiliśmy funkcję czyszczenia filtrów w tabeli listy pracowników, poprawiliśmy odświeżanie listy startowej przy aktualizacji czasu pracy. Daj nam znać, jeśli jeszcze coś wymaga korety lub usprawnienia.