Czas na zaokrąglenia

Nadeszła kolejna aktualizacja uwzględniająca nadsyłane do nas propozycje zmian.  Tym razem dodaliśmy możliwość zaokrąglania rejestrowanych czasów wejścia/wyjścia pracowników. Godziny można zaokrąglić na parę sposobów, a ich opcje można zdefiniować w Ustawieniach czasu pracy dostępnych  w menu bocznym – Konfiguracja/Ustawienia czasu pracy. Możliwe jest zaokrąglanie każdego wejścia i wyjścia do określonego zakresu czasu, poprzez ustawienie jednej…