Nadeszła kolejna aktualizacja uwzględniająca nadsyłane do nas propozycje zmian. 

Tym razem dodaliśmy możliwość zaokrąglania rejestrowanych czasów wejścia/wyjścia pracowników.

Godziny można zaokrąglić na parę sposobów, a ich opcje można zdefiniować w Ustawieniach czasu pracy dostępnych  w menu bocznym – Konfiguracja/Ustawienia czasu pracy.

Możliwe jest zaokrąglanie każdego wejścia i wyjścia do określonego zakresu czasu, poprzez ustawienie jednej z dostępnych wartości w polu „Zaokrąglanie czasu wejścia/wyjścia”:

Można również ustawić przedziały czasowe dla pór rozpoczęcia i zakończenia pracy, w których zarejestrowane zdarzenia wejścia czy wyjścia pracowników, zaokrąglane będą do określonej w ustawieniach godziny rozpoczęcia i/lub zakończenia pracy:

Zaokrąglenia są opcjonalne; można korzystać z jednej z dostępnych możliwości, bądź ze wszystkich równolegle, jak też i z żadnej z nich.

Mamy dla Was jeszcze jedno udogodnienie wprowadzone wraz z tą aktualizacją, a mianowicie opcję wysłania na adres e-mail pracownika jego kodu QR.

Wysyłka jest możliwa z poziomu pracownika po wyświetleniu jego kodu QR:

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami oraz do dalszego dzielenia się uwagami i propozycjami.