Czy korzystanie z Systemu Registo jest całkowicie darmowe?

Tak. Każdy z etapów korzystania z Systemu Registo jest bezpłatny - od momentu rejestracji, przez wprowadzenie wszystkich niezbędnych informacji, po ewidencjonowanie czasu pracy całego zespołu.

Czy pracownicy nie będą czuć się w ten sposób nadmiernie kontrolowani?

System Registo pozwala na gromadzenie wielu danych w jednym miejscu. Takich, z których i tak na bieżąco każdy się rozlicza. Dzięki temu łatwiej będzie można na szybko sprawdzić, ile dni urlopu lub opieki zostało już wykorzystanych lub ile nadgodzin pracownik wyrobił w danym miesiącu. Jest to zatem ułatwienie dla obu stron - zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika.

Czy z Systemu Registo mogę korzystać tylko w siedzibie firmy?

Nie, ten system ewidencji czasu pracy jest w 100% mobilny. Dzięki temu może być wykorzystywany także poza siedzibą przedsiębiorstwa, na wyjazdach służbowych czy w przypadku pracy zdalnej.

Czy łatwo nanosić zmiany w systemie?

Tak, jego obsługa jest bardzo prosta i intuicyjna. Można w każdej chwili wrócić do edycji zapisanych elementów, na przykład w sytuacji błędnie wprowadzonych danych lub gdy zmienił się ich status, jak w przypadku pracownika, który ma zaznaczony urlop, ale w jego trakcie się rozchorował i ma w tym czasie L4 lub wziął dzień opieki nad dzieckiem – takie zmiany można bez problemu nanieść w systemie.

Czy system ewidencji pracy jest elastyczny i można go dopasować do działania mojej firmy?

Tak, to od danego przedsiębiorstwa zależy, jakie dane do systemu będzie wprowadzać. System jest oparty na podstawowych danych i algorytmach. Ale to konkretna firma decyduje o tym, ile dni urlopu pracownik może wykorzystać, ile ma nadgodzin, itd. System Registo nie ingeruje w to, ile pracownik spędzi czasu w pracy - po prostu zapisuje jego czas wejścia i wyjścia.

Czy korzystanie z Systemu Registo wiąże się z dodatkowymi wydatkami?

Nie, korzystanie z naszego systemu ewidencji czasu pracy jest całkowicie bezpłatne. Wystarczy wykorzystać te urządzenia, które są w firmie dostępne - telefony czy tablety. Nie ma konieczności dostosowywania ich konkretnie pod ten system, ponieważ nie ma on dużych wymagań sprzętowych i technologicznych.

Ściągnąłem aplikację Registo, ale nie mogę zeskanować kodu QR pracownika, gdyż urządzenie nie zostało aktywowane. Jak aktywować urządzenie i jak właściwie działa ta aplikacja?

Aplikację ściągasz na urządzenie, które będzie służyło do rejestracji czasu wejścia/wyjścia pracownika. Po zarejestrowaniu się w Systemie Registo, należy to urządzenie aktywować, czyli powiązać je ze swoim kontem pracodawcy. W tym celu wejdź na stronie na Powiązane urządzenia (w menu bocznym znajdziesz je w Konfiguracji) i wygeneruj kod aktywacyjny aplikacji, który następnie zeskanuj urządzeniem, gdzie jest aktywna aplikacja Registo. Od tego momentu Twoi pracownicy będą mogli na tym urządzeniu „odbijać się” swoimi kodami QR, a System będzie rejestrował ich czasy rozpoczęcia i zakończenia pracy.

Jak zarejestrować czas pracy pracownika będącego na pracy zdalnej albo w delegacji, skoro urządzenie rejestrujące jest w firmie ?

Nie ma żadnych przeszkód, aby pracownik mógł się rejestrować w Systemie także z domu, czy w samochodzie. Wystarczy powiązać telefon czy tablet tego pracownika ze swoim kontem pracodawcy, a wówczas stanie się on narzędziem rejestrującym czas pracy. Uruchamiając na nim aplikację Registo, pracownik będzie mógł zeskanować swój kod QR przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy. Możliwość powiązania większej liczby urządzeń daje większą elastyczność w organizowaniu pracy swoich pracowników.

Czy można zmienić w aplikacji Registo ustawienie kamery z przedniej na tylną?

Wcześniej rzeczywiście nie było to możliwe, ale teraz już tak. Uaktualniona aplikacja w sklepie Google Play, ma dodaną nową funkcjonalność, dzięki której przełączanie kamery w urządzeniu z przedniej na tylną, jest już możliwe. Ikonka z tą opcją (w postaci dwóch strzałek) znajduje się w prawym górnym rogu okna aplikacji.
Jeśli masz aplikację sprzed aktualizacji, to możesz się spotkać z komunikatem o braku przedniej kamery. W takiej sytuacji sugerujemy usunięcie i ponowne zainstalowanie aplikacji.

Czy jest możliwa edycja czasu pracy w trakcie "trwania pracy" ?

Niestety, nie można edytować czasu pracy pracownika w trakcie "trwania pracy". System blokuje możliwość edycji wpisu, gdy pracownik odbił się na wejściu i jego dzień pracy jeszcze trwa. Edycja zostaje odblokowana w dniu kolejnym po zarejestrowanym wyjściu pracownika.
Oczywiście ręcznie wprowadzone czasy pracy można edytować w dowolnym momencie.

Czy mogę używać Registo do rejestracji wyłącznie obecności, bez zwracania uwagi na wejścia i wyjścia?

Jak najbardziej można wykorzystać aplikację wyłącznie do rejestracji obecności osób w pracy.
Z założenia aplikacja przeznaczona jest do rejestracji zarówno wejść jak i wyjść pracowników, aby móc zliczać ich czas pracy. Jednak dzięki opcji "automatycznego wyjścia pracownika" nie ma konieczności rejestrowania wyjść z pracy. Wystarczy, że każdy z pracowników odbije się raz w ciągu dnia pracy, a system sam zajmie się zapisem ich wyjścia po określonym czasie.

Pracownicy w trakcie dnia pracy mogą udać się na przerwę. W jaki sposób zarejestrować przerwy w Systemie?

Pracownik będący w pracy, może w dowolnym momencie udać się na przerwę. Wystarczy, że wychodząc na nią odbije się swoim kodem QR na urządzeniu rejestrującym. A po powrocie z przerwy musi pamiętać o tym, aby się ponownie na urządzeniu odbić, tak aby dalej miał liczony czas pracy. Oczywiście po zakończeniu pracy, pracownik rejestruje swoje wyjście, poprzez odbicie się na urządzeniu ostatni raz w tym dniu.
Wszystkie zdarzenia wyjścia/wejścia, które mają miejsce pomiędzy pierwszym a ostatnim zarejestrowanym zdarzeniem w danym dniu, System zlicza i wyświetla jako czas przerwy.
Nie trzeba żadnych dodatkowych działań, aby pracownik mógł rejestrować przerwy w swojej pracy.