Użytkowniku REGISTO dajemy Ci możliwość korzystania z naszego Systemu w dwóch wersjach:

⇒ w wersji podstawowej, która jest całkowicie bezpłatna 

oraz

⇒ w wersji PRO ⭐ – płatnej, lecz dającej możliwość skorzystania z szeregu dodatkowych funkcji w Systemie.

Zobacz co znajduje się w bezpłatnej wersji REGISTO oraz jakie dodatkowe funkcje uzyskasz po wykupieniu pakietu PRO:

Funkcjonalności w wersji darmowej:

 • zarządzanie pracownikami firmy wraz z możliwością wysłania kodu QR na adres mailowy pracownika
 • rejestracja czasu pracy przy użyciu kodu QR wraz z wyliczaniem czasu przerw pracownika
 • rejestracja nieobecności pracownika
 • ręczna modyfikacja czasu pracy w dniu kolejnym po zarejestrowanym wyjściu
 • możliwość generowania raportów zawierających zestawienie nieobecności pracowników, ogólny raport czasu pracy i nieobecności pracowników oraz listę obecności pracownika
 • zarządzanie ustawieniami czasu pracy, poprzez określenie dziennej normy godzin czy liczby godzin do automatycznego wyjścia pracownika (w przypadku, gdy nie zostało zarejestrowane jego wyjście z pracy), a także poprzez zaokrąglanie rejestrowanych czasów wejścia/wyjścia
 • możliwość przełączania kamery w urządzeniu rejestrującym czas pracy
 • możliwość ustawienia języka w aplikacji, bezpośrednio w danych pracownika bądź na urządzeniu rejestrującym czas pracy
 • możliwość powiązania urządzenia z wybranym pracownikiem

Funkcjonalności w wersji PRO:
wszystkie funkcjonalności dostępne w wersji darmowej 

 • moduł Grafik pracy umożliwiający planowanie pracy pracowników a także dający możliwość zestawienia zaplanowanych godzin z rzeczywistym czasem pracy
 • moduł Wiadomości umożliwiający wyświetlanie powiadomień dla pracowników na urządzeniu rejestrującym
 • możliwość określenia dla urządzenia rejestrującego czas pracy, czy służy do rejestracji wejść i wyjść pracowników, czy też wyłącznie wejść bądź wyjść
 • rejestracja danych lokalizacyjnych urządzenie rejestrującego
 • możliwość zdefiniowania indywidualnie dla pracownika liczby godzin do automatycznego wyjścia pracownika (gdy nie zostało zarejestrowanego jego wyjście z pracy)
 • możliwość dodawania bądź modyfikowania czasu pracy na dwa sposoby: poprzez podanie łącznej liczby godzin lub podanie godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy
 • możliwość edycji czasu pracy w tym samym dniu, czyli w trakcie „trwania pracy”

Jesteś nowym użytkownikiem serwisu ?
Nie musisz od razu wykupywać dostępu do REGISTO PRO . Dajemy Ci możliwość przetestowania dodatkowych funkcjonalności dostępnych jedynie w wersji PRO, całkowicie bezpłatnie, przez okres 30 dni.
Po tym czasie sam decydujesz, czy chcesz nadal korzystać z Systemu w wersji PRO. Jeśli się zdecydujesz, wystarczy że w serwisie wybierzesz odpowiedni Pakiet PRO.

Pakiety PRO uzależnione są od okresu, w jakim ma być u Ciebie aktywne REGISTO PRO ⭐
W ofercie mamy obecnie przygotowane trzy pakiety:


Im dłuższy okres REGISTO PRO ⭐, tym oferta jest korzystniejsza.