Usprawnienia i modyfikacje

Cały czas pracujemy nad usprawnieniami Systemu REGISTO. Ostatnio: poprawiliśmy błąd przy ręcznym wprowadzaniu czasu pracy do zakładki „Rejestr zdarzeń” w czasie pracy dodaliśmy kolumnę „Urządzenie”:   na listach czasu pracy do kolumn „Pierwsze wejście” i „Ostatnie wyjście” dodaliśmy możliwość ich sortowania:   oraz wprowadziliśmy dalsze drobne usprawnienia i modyfikacje wizualne naszej aplikacji. Daj znać, co…