Usprawnienia i modyfikacje

Cały czas pracujemy nad usprawnieniami Systemu REGISTO. Ostatnio: poprawiliśmy błąd przy ręcznym wprowadzaniu czasu pracy do zakładki “Rejestr zdarzeń” w czasie pracy dodaliśmy kolumnę “Urządzenie”:   na listach czasu pracy do kolumn “Pierwsze wejście” i “Ostatnie wyjście” dodaliśmy możliwość ich sortowania:   oraz wprowadziliśmy dalsze drobne usprawnienia i modyfikacje wizualne naszej aplikacji. Daj znać, co…