1. Logowanie pracownika do systemu odbywa się na adresie system.registo.pl/login/pracownik.
Uwaga! Tylko pracownicy z podanym adresem email mogą zalogować się do Registo.

2. Pracownik może zalogować się na dwa sposoby:

👉 skanując swój kod QR. Ten sam, który służy do rejestrowania czasu pracy w aplikacji Registo

👉 podając PIN, który można utworzyć w szczegółach pracownika

Logowanie pracownika

3. W kolejnym kroku pracownik musi podać kod, który został wysłany na jego adres email.

Logowanie pracownika weryfikacja

Gratulacje! Pracownik pomyślnie zalogował się do Registo.

ℹ️ Dodatkowe informacje

  • pracownik po zalogowaniu do Registo może samodzielnie wygenerować, zmienić swój PIN,
  • PIN służy także do rejestrowania czasu pracy w aplikacji Registo. Działanie jest takie samo jak po zeskanowaniu kodu QR.
Aplikacja zdarzenie pinem