1. Po zalogowaniu się do panelu administracyjnego Registo, z menu po lewej stronie wybierz pozycję “Pracownicy/Lista“.

2. W menu z prawej strony nad tabelą wybierz akcję “Import pracowników z pliku Excel”:

Import nad listą pracowników

3. Przygotuj plik Excel zgodnie z instrukcją wyświetloną w oknie, w którym załączysz plik. Odczyt danych zaczyna się od drugiego wiersza.

Formularz importu pracowników
Przykładowy plik z danymi pracowników

Gratulacje! Udało Ci się dodać kilku pracowników.

ℹ️ Dodatkowe informacje

 • W przypadku błędów lub powielających się informacji w pliku system poinformuje Cię w jakim wierszu oraz jaki wystąpił problem,
 • Pracownicy z pliku, którzy istnieją w systemie zostaną pominięci. Unikalność pracownika sprawdzana jest po:
  • imieniu oraz nazwisku,
  • adresie email,
  • numerze pesel.
 • Pod listą pracowników znajdują się inne grupowe akcje, takie jak:
  • usuwanie,
  • generowanie kodów QR,
  • generowanie raportów pracy.