Drogi Użytkowniku!

Niniejszy dokument jest zbiorem zasad wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, jakie zostaną przez Ciebie podane przy korzystaniu z serwisu internetowego REGISTO, dostępnego pod adresem: https://registo.pl/ , nazywanego dalej „Serwisem”.

Serwis prowadzony jest przez NSF Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ulicy Technologicznej 4, 45-839 Opole. Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000671135, NIP: 7543144787, REGON: 366913754. Spółka NSF (zwana dalej „Administratorem”) jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Ciebie podczas korzystania z Serwisu.

Dbamy o Twoją prywatność, stąd poniżej prezentujemy informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, wykorzystywanych przez nasz Serwis. Nasze działania są zgodne z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późń.zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”). Jeżeli masz wątpliwości lub pytania odnośnie ochrony Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami. Możesz to zrobić poprzez formularz kontaktowy na stronie: https://registo.pl/kontakt/ lub pisząc maila na adres: kontakt@registo.pl lub biuro@nsf.pl oraz telefonicznie pod numerem: +48 77 544 97 88, a także listownie na adres siedziby spółki.

Jakie dane gromadzimy i w jakim celu oraz komu je powierzamy ?

Serwis REGISTO świadczy usługi zgodnie z Regulaminem Serwisu REGISTO. Aby móc korzystać z Serwisu, konieczne jest założenie Konta Użytkownika. W tym celu zostaniesz poproszony o podanie nam niektórych Twoich danych osobowych, jak imię i nazwisko, adres e-mail, a także nazwę i numer NIP Twojej firmy. Wymienione dane są niezbędne do korzystania z naszych Usług. Ich podanie w trakcie zakładania Konta jest dobrowolne. Nie podawał ich, jeżeli nie wyrażasz zgody na ich przetwarzanie, jednakże wówczas nie będziesz mógł korzystać z naszego Serwisu. Świadczenie dla Ciebie Usług drogą elektroniczną nie będzie możliwe bez podanie przez Ciebie danych osobowych.

Do korzystania z Serwisu niezbędne jest założenie Konta Użytkownika, a co za tym idzie wyrażenie zgody na  przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych oraz zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu i Polityki Prywatności.

Kontaktując się z nami poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na naszej stronie: https://registo.pl/, czy też drogą mailową lub telefonicznie, dobrowolnie przekazujesz nam swoje dane osobowe.
Pola wymagane do uzupełnienia, niezbędne do założenia Konta i/lub wysłania do nas wiadomości poprzez formularz kontaktowy zostały odpowiednio oznaczone.

Przekazywane przez Ciebie dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w celach:

 • związanych z realizacją Umowy na świadczenie Usług drogą elektroniczną, a co za tym idzie z funkcjonowaniem Serwisu;
 • ewidencjonowanie sprzedaży naszych Usług;
 • związanych z obsługą kierowanych do nas zapytań;
 • kontaktu w związku z realizowanymi przez nas bieżących i przyszłych zamówień oraz reklamacji, a także w celu otrzymywania ofert handlowych dotyczących naszych produktów oraz newsletterów, przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 • oraz w celach podatkowych.

Jako Administrator danych osobowych możemy przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Ciebie z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

 • oznaczenia, które Ciebie identyfikują,
 • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystasz,
 • informacje o korzystaniu przez Ciebie z usług elektronicznych, a szczególnie o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usług elektronicznych.

Udostępnione nam dane osobowe mogą być przekazywane:

 • podmiotom obsługującym system płatności elektronicznych (jeśli ta forma realizacji zamówienia została przez Ciebie wybrana),
 • obsługującemu nas biuru księgowemu,
 • urzędom, w tym urzędom skarbowym,
 • a także właściwym organom (np. policji czy prokuratury) w ramach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Zapewniamy, że jako Administrator danych osobowych nie udostępnimy w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji o Tobie i Twoich danych osobowych jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej nam takie działanie i zapewniamy, że będziemy podejmować wszelkie starania, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami RODO.

Jaki jest okres przechowywania danych oraz jakie masz prawa dotyczące Twoich danych ?

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia przez nas, czyli Administratora, wszystkich obowiązków nałożonych na nas normami prawnymi, w szczególności do rozliczenia wykonania Umowy na świadczenia usług drogą elektroniczną.

Dane przekazywane przez Ciebie w trakcie rejestracji czy korzystania z Serwisu, przechowywane są na naszych serwerach, których zabezpieczenia odpowiadają warunkom wynikającym z przepisów RODO.

W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe przysługują Ci określone prawa, jak:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo do ich poprawiania i sprostowania,
 • prawo do ich przenoszenia,
 • prawo do ich usunięcia,
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów),
 • prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody (wówczas, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona przez Ciebie zgoda).

Prawa te przysługują Ci na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w przepisach RODO.

Musisz pamiętać, że skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z Serwisu jest równoznaczne z usunięciem Twojego Konta oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług elektronicznych.

Cofnięcie przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, spowoduje, że my, jako Administrator Twoich danych osobowych usuniemy Twoje dane, a tym samym i Konto, na stałe i bezpowrotnie, a w związku z tym zaprzestaniemy dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych. Jako Administrator zastrzegamy sobie jednak, po usunięciu Twojego Konta, możliwość przetrzymywania takich danych jak czas i adres IP logowania, na potrzeby Policji i prokuratury oraz tych danych, które są niezbędne do rozliczenia Umowy o świadczenie usług elektronicznych.

Możesz wyrazić zgodę na przesyłanie Ci na adres e-mail informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług oraz newsletterów. Wówczas wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez nasz Serwis w celu przekazywania Ci tego typu informacji. W każdym momencie, wyrażoną zgodę na przesyłanie Ci informacji handlowych, możesz wycofać poprzez przesłanie do nas stosownego oświadczenia. Możesz zrobić to drogą mailową na adres: kontakt@registo.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie pod adresem https://registo.pl/.

Informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz również w Regulaminie Serwisu REGISTO.

Ciasteczka

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Są to niewielkie pliki, które są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.), m.in. w celu umożliwienia Ci korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu. Pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia. Ponadto w każdej chwili możesz je usunąć – korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki. Korzystając z tych opcji możesz również blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są do celów:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
 • statystycznych,
 • marketingowych,
 • udostępnienia Ci pozostałych funkcjonalności Serwisu.

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii lub na blogu LegalGeek.pl

Usługi Zewnętrzne

Płatności w naszym Serwisie są obsługiwane przez Serwis Paynow.pl.
Dostawcą Płatności tego serwisu jest mElements Spółką Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, 00-850 Warszawa, numer KRS: 0000590484, NIP: 5223047892; numer REGON: 363203696.

Niektóre Twoje dane mogą być przekazywane do Dostawcy Płatności w celu prawidłowej realizacji usługi płatniczej. Dostawca Płatności otrzyma również z Twojego Banku informacje przypisane do Twojego rachunku (mogą to być m.in. imię, nazwisko / nazwa, adres i numer rachunku bankowego).

W celu zapewnienia jak najlepszego funkcjonowania Serwisu został on zintegrowany z usługą analizującą Twój ruch w serwisie. Usługę tę wykorzystujemy do celów statystycznych, co pomaga nam lepiej dostosować Serwis do Twoich potrzeb. Z polityką prywatności Google Analytics – usługi, z której korzystamy – możesz zapoznać się pod tym adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

Nasz Serwis jest zintegrowany również z usługami marketingowymi Google.

Kontakt z Administratorem

Jeśli chciałbyś skorzystać z przysługujących Ci uprawnień dotyczących Twoich danych osobowych, lub po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności, napisz do nas na adres e-mail: kontakt@registo.pl lub biuro@nsf.pl. Możesz również skorzystać z formularza kontaktowego na naszej stronie https://registo.pl/.

Nasze dane korespondencyjne to:
NSF Sp. z o. o.
ul. Technologiczna 4, 45-839 Opole