1. Po zalogowaniu się do Registo raport możesz wygenerować na cztery sposoby:

👉 bezpośrednio z menu – po lewej stronie wybierz pozycje “Raporty“:

Raport w menu

👉 nad listą czasu pracy – wybierz opcję “Raport godzin” w menu z prawej strony nad tabelą:

Raport nad listą czasu pracy

👉 nad listą czasu pracy, w szczegółach pracownika – wybierz opcję “Raport godzin” w menu z prawej strony nad tabelą:

Raport nad listą czasu pracy

Ta opcja umożliwia szybkie utworzenie raport tylko dla danego pracownika.

👉 pod listą pracowników –  użyj przycisku “Raport” znajdującego się wśród dostępnych pod listą akcji:

Raport pod listą pracownika
Pracownicy do generowania raportu

2. W kolejnym kroku generujemy raport dla określonych lub wszystkich pracowników.

Raport godzin formularz


Gratulacje! Stworzyłeś właśnie raport czasu pracy Swoich pracowników.

ℹ️ Dodatkowe informacje

  • norma godzin wyliczana jest na podstawie dziennej liczby godzin określonych w “Konfiguracja/Ustawienia czasu pracy” i ilości dni roboczych w podanym miesiącu,
  • korzystając z akcji generowania raportu pod listą pracowników możliwe jest szybkie utworzenie raportu dla wybranych lub wszystkich wyszukanych pracowników np. przy użyciu filtrów.