Automatyczne wyjście pracownika

Jeśli Twój pracownik nie zarejestruje zdarzenia wyjścia z pracy w aplikacji to w takim przypadku nastąpi automatyczne wyjście z pracy. Ustawienia automatycznego wyjścia dokonuje się w “Konfiguracja/Ustawienia czasu pracy” W systemie rozróżniamy dwa rodzaje wyjścia automatycznego: Czy będę wiedział, że nastąpiło automatyczne wyjście z pracy? Tak. Na liście czasu pracy pojawi się ikona informująca o…

Logowanie pracownika do systemu

1. Logowanie pracownika do systemu odbywa się na adresie system.registo.pl/login/pracownik.Uwaga! Tylko pracownicy z podanym adresem email mogą zalogować się do Registo. 2. Pracownik może zalogować się na dwa sposoby: 👉 skanując swój kod QR. Ten sam, który służy do rejestrowania czasu pracy w aplikacji Registo 👉 podając PIN, który można utworzyć w szczegółach pracownika 3.…

Jak wygenerować kod QR pracownikowi?

1. Po zalogowaniu się do panelu administracyjnego Registo, z menu po lewej stronie wybierz pozycję “Pracownicy/Lista“.Jeżeli nie posiadasz pracownika, dodaj go wybierając przycisk “plusa” nad listą – uzupełnij wymagane dane i kliknij na “Zapisz”. 2. Kod QR możesz wygenerować na trzy sposoby: 👉 w widoku szczegółowym pracownika – kliknij w akcję “Kod QR” znajdującą się…