Jeśli Twój pracownik nie zarejestruje zdarzenia wyjścia z pracy w aplikacji to w takim przypadku nastąpi automatyczne wyjście z pracy. Ustawienia automatycznego wyjścia dokonuje się w “Konfiguracja/Ustawienia czasu pracy” W systemie rozróżniamy dwa rodzaje wyjścia automatycznego:

  • Ilość godzin do automatycznego wyjścia: wyjście nastąpi po podanej ilości godzin od ostatniego zarejestrowanego zdarzenia wejścia,
  • Wyjście po północy: wyjście z pracy ustawi się na godzinę 23:59:59.
Czy będę wiedział, że nastąpiło automatyczne wyjście z pracy?

Tak. Na liście czasu pracy pojawi się ikona informująca o wyjściu automatycznym w danym dniu.

Czas pracy z wyjściem automatycznym
Czy możliwe jest ustawienie indywidualnie pracownikowi automatycznego wyjścia?

Tak. Możliwość taka jest w wersji PRO⭐. Wystarczy w szczegółach pracownika wprowadzić właściwą dla niego liczbę godzin do automatycznego wyjścia z pracy:

Pracownik wyjście automatyczne

ℹ️ Dodatkowe informacje