Ustawienia zaokrąglania czasu pracy dokonuje się w “Konfiguracja/Ustawienia czasu pracy”.

Menu konfiguracja ustawienia czasu pracy

Możemy rozróżnić dwa rodzaje ustawień zaokrąglania czasu pracy:

  • Zaokrąglanie każdego zdarzenia

Zgodnie z wybranym zaokrągleniem, godzina zarejestrowanego zdarzenia zostanie zaokrąglona do pełnych minut lub godziny, przy czym do połowy wybranej wartości godzina zdarzenia zaokrąglona zostanie w dół, a powyżej połowy – w górę. Na przykład: przy zaokrągleniu do 5 min zdarzenie o godzinie 7:27:28 zostanie zaokrąglone do 7:25:00, a zdarzenie o 7:28:03 do 7:30:00.

Konfiguracja zaokrąglanie czasu zdarzeń
  • Zaokrąglanie zdarzenia rozpoczęcia oraz zakończenia pracy

Aby ustawić zaokrąglanie rozpoczęcia pracy podaj liczbę minut, aby zdefiniować przedział czasu kończący się na podanej godzinie rozpoczęcia pracy. Czas wejścia pracownika zarejestrowany w tym przedziale, zostanie zaokrąglony do podanej godziny rozpoczęcia pracy. Na przykład: dla godziny rozpoczęcia 7:00 i przedziału 15 min, wejścia zarejestrowane w czasie od 6:45 do 7:00 zostaną zaokrąglone do godziny 7:00.

Konfiguracja zaokrąglanie czasu rozpoczęcia pracy

Aby ustawić zaokrąglanie zakończenia pracy podaj liczbę minut, aby zdefiniować przedział czasu rozpoczynający się od podanej godziny zakończenia pracy. Czas wyjścia pracownika zarejestrowany w tym przedziale, zostanie zaokrąglony do podanej godziny zakończenia pracy. Na przykład: dla godziny zakończenia 15:00 i przedziału 30 min, wyjścia zarejestrowane w czasie od 15:00 do 15:30 zostaną zaokrąglone do godziny 15:00.

Konfiguracja zaokrąglanie czasu zakończenia pracy

Pracownicy zaczynają pracę o rożnych godzinach. Czy mogę dla nich ustalić godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia?

Tak. Możliwość taka istnieje w wersji PRO⭐ gdzie pobieranie godzin rozpoczęcia i zakończenia może odbyć się z grafiku pracy. Jeżeli pracownik ma zaplanowany w danym dniu grafik, to godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy w tym dniu będzie pobierana z grafiku. W przypadku braku wpisu godziny będą pobierane z ustawień rozpoczęcia oraz zakończenia pracy opisanych powyżej.

Konfiguracja rozpoczęcie oraz zakończenia pracy z grafiku

ℹ️ Dodatkowe informacje