Kolejna aktualizacja Systemu a w niej nowa wersja mająca na względzie wygodniejsze i przyjemniejsze użytkowanie REGISTO 🤩

Oprócz odświeżonego wyglądu, nowością jest możliwość powiązania urządzenia z pracownikiem.
Dzięki temu tylko wskazany pracownik będzie mógł rejestrować zdarzenia wejścia oraz wyjścia, na przypisanym do niego urządzeniu. Może to być przydatne w przypadku pracy zdalnej lub delegowania pracownika do pracy w terenie

Dodatkowo na ekran startowy zostały dodane kafelki z szybkim dostępem do pracowników, urządzeń oraz informacji systemowych:

A już niedługo pojawią się nowe funkcjonalności.

Oczekuj wejścia na wyższy poziom, na poziom PRO ‼️