Wraz z Nowym Rokiem dokonaliśmy zmian w Systemie REGISTO, zarówno w serwisie, jak i w aplikacji.

Co się zmieniło ?

Usprawniliśmy ręczne wprowadzanie czasu pracy, dzięki czemu możesz teraz zaznaczać godzinę wejścia i wyjścia pracownika, a liczbę wypracowanych godzin System wyliczy samodzielnie.
Lista nieobecności została uzupełniona o dodatkowe ich rodzaje oraz skróty literowe, a także każdej z nich nadany został inny kolor – to ułatwi ich rozróżnienie na liście w widoku tygodniowym. Dodatkowo nieobecność możesz teraz wprowadzić na cały okres jej trwania, określając daty rozpoczęcia i zakończenia – System automatycznie uzupełni wpisy w dniach z podanego przedziału czasu.

Na liście pracowników dodaliśmy kolumnę z informacją o stanie pracy pracowników w dniu bieżącym, a w Pracowniku pojawiła się zakładka „Czas pracy”, dzięki czemu uzyskujesz dostęp do rejestru pracy i nieobecności wybranego pracownika.

W „Czasie pracy” zmieniliśmy filtr „Daty” dzięki czemu możesz teraz dokładnie określić z jakiego okresu czasu mają zostać wyświetlone dane, a dodatkowo w widoku tygodniowym dodaliśmy możliwość przechodzenia pomiędzy tygodniami poprzez wybieranie numeru tygodnia i roku.
W „Czasie pracy” pojawiła się także nowa ikona „Menu”, z której możesz wygenerować jeden z trzech udostępnionych raportów:

  • ogólny raport czasu pracy i nieobecności pracowników,
  • zestawienie wybranych nieobecności pracowników w wybranym okresie,
  • listę obecności pracownika (lub pracowników) w wybranym okresie.

Natomiast w aplikacji poprawiliśmy proporcje obrazu z kamery oraz komunikaty, jakie pojawiają się po odbiciu kodu QR.

Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami oraz do kontaktu w razie pytań.